tisdag 8 december 2015

HELGA KOM MED VATTEN
Kommunen jag bor i är rätt översvämmad efter stormen Helga. Just där jag bort är det mest vatten på åkrarna och sjöarna har fyllts till bredden men runt om i kommunen är det översvämmat  på vägarna och tågrälsarna, hus står i vatten och de som har kommunens vatten får inte dricka det. Som det kan gå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar